Hamd Alemlerin Rabbi ALLAH Azza Ve Celleye Salat Ve Selam Son Peygamber Müminlerin Önderi Hz Muhammed Mustafa S.a.v 'e Ehli Beytine Ashabına ve bütün müminlerin üzerine olsun inşaallah.


İslamda kadının oldukça önemli bir yeri ve konumu vardır. Kadın bir bütünün ayrılmaz parçasıdır.Hatta kadın ümmetin yarısıdır. İslamda kadın temel eğitimi veren ilk öğretmendir. Bundan dolayı ümmetin geleceği hususunda kadın çok önemli bir etkendir. Kadın bozulduğunda toplumun bozulacağını çok iyi bilen islam düşmaları kadını hedef almışlar kadını ifsad etmek üzere çalışmalar yapmışlardır. Bunuda onu erkeklerin arasına karıştırmak kadın erkek eşitliği sahte hürriyet gibi batıya ait fikirleri yayma suretiyle yaparken her çeşit yolu ve aldatma unsurlarını'da kullanmışlardır.

 ALLAH c.c düşmaları bir toplumu yıkmak için daima kadını silah olarak kullanmışlar kadını özgürleştirmek adı altında onu eğlence mevzuu ve reklam malzemesi durumuna düşürerek fıtri yapısından ve asli sorumluluğundan uzaklaştırmışlardır.

Kadının ahlakını bozmuş ve islamın ona verdiği değeri ve kimliğini unutturup kendi istedikleri şekle somayı başarmışlar ve  modanın ve şehvetinin kölesi durumuna düşürmüşlerdir.Bunun en önemli sebelerinden biri toplumu ifsad etmek asıl gaye ise islamın yaşanmasına engel olmak fert ve toplum hayatından islam nizamını kaldırmaktır.
İslamın kadının özgürlüğünü elinden aldığı gerekçesiyle  islamı kötülemek ve kadını asıl olan kimliğinden uzaklaştırmak istiyorlar.Kadın kendi tabiat ve fıtratının çevresinde kaldığı sürece yuvasına dolayısıyla topluma faydalı olabilir.

Hayat Rehberimiz Kur'an-ı Kerimde RABBİM'iz ALLAH c.c şöyle buyuruyor.
'' Ey İman Edenler Kendinizi Ve Ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun '' [ Tahrim 6 ]

  Buhari Ve Müslim de geçen  bir hadisde Peygamber Efendimiz S.A.V Şöyle Buyuruyor.
'' Hepiniz Çobansınız Güttüğünüzden Sorumlusunuz ''  Devlet reisi çobandır ve yönettiği kimselerden sorumludur, Erkek ailesi içinde emri altındaki kimselerden sorumludur. Kadın eşinin evinde çobandır emri altındaki kimselerden sorumludur. İslam kadına bedenini açmasını mahremi olmayan kimselerle yalnız kalmasını ve erkeklere karışmasını yasaklamıştır ve ona esas bir vazife vermiştir. Buda evin iç idaresi ve çoçuk terbiyesidir.

ALLAH Azza ve celle ne diyor kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun  o halde ne yapmamız lazım kendimizi ve sahip olduklarımızı ateşten korumamız gerekmekte. Bunun içinde yerimizi ve yapmamız gerekenleri iyi bilmemiz gerekiyor Resulullah S.A.V'in buyurduğu gibi kadında bir çobandır evine sahip çıkmak namusunu korumak ve çoçuklarını islam ahlakı ile yetiştirmek islam egitimi vermekle sorumludur.

Yazımın başındada dediğim gibi ümmetin geleceğinde kadın çok etkilidir Çünki o temel eğitimi veren ilk öğretmendir. Toplumu fertler oluşturur fertleride kadınlar yetiştirir. Dolayısıyla kadın alçalırsa ümmet alçalır kadın yükselirse ümmet yükselir.

Bunun için islamda kadın değerlidir ve önemli bir konuma sahiptir. Kadında erkek gibi ALLAH Azza ve celle'nin emir ve nehiylerinle muhattaptır. Kadınında başta ALLAH c.c'a olmak üzere kendine,evine ve topluma karşı görevleri bulunmaktadır.

ALLAH c.c karşı görevleri: Uluhiyettin bütün yönlerini ALLAH c.c'a vererek O'na iman etmesi ALLAH c.c'ın indirdiği bütün emir ve yasaklara riayet etmesidir.

Kendine karşı görevleri: Misak aleminde vermiş olduğu söz'e [1] sadık  kalarak yüklendiği emanete [2] sahip çıkmasıdır. ALLAH c.c kendisine verdiği aklı onun istediği yönde kullanarak ALLAH c.c'ın kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun... hitabına kulak vererek kendini ateşten koruyacak bir hayat yaşamasıdır.