Zemzem suyu islam inancında kutsal sayılan öğelerden birisidir.Nasıl Kabe kutsal ise,Hacerül Esved taşı kutsal ise,Makam-ı İbrahim kutsal ise,zemzem de öyle kutsal sayılır ve ona diğer sulardan farklı bir önem atfedilir.
Sanırım Zemzem suyunun hikayesini bir çoğumuz okumuş ya da dinlemişizdir.Kısaca burada müsadenizle bir de ben anlatmak istiyorum.
Hz.İbrahim’in Büyük hanımı Hz.Sare’den ilerlemiş yaşına rağmen herhengi bir evladı olmuyordu.Hz.İbrahim ise soyunun devam etmesini arzu ediyordu.Büyük hanımı Hz.Sare’nin (Sarah) izin vermesi ile Hz.İbrahim daha genç olan Hz.Hacer ennemiz ile evlendi.Hz.İbrahim ise bir evladı olduğunda onu Allah’a kurban edeceğini adamıştı.Bir süre sonra bu izdivaçtan Hz.İsmail dünya ya geldi.Bu arada çocuğu olmayan büyük hanımı Hz.Sare ,Hz.Hacer’i kıskanmaya başladı.Hz.İbrahim’e Allah tarfından bir emir geldi .Emirde Hz.Hacer’i ve küçük oğlunu o zamanlar hiç kimselerin yaşamadığı,kuş uçmaz kervan geçmez bir yer olan Mekke ye bırakması isteniyordu.Hz.İbrahim bu ilahi emre uyarak yüzlerce kilometre ötede bulunan çöl ortasına bu gencecik eşini ve tazecik yavrusunu bırakıp geri yurduna döndü.Dönerken bu harekete bir anlam veremeyen Hz.Hacer’in bir suali üzerine "sizleri Allah’ın emri ile buraya bırakıyorum"demesi üzerine Hz.Hacer bu işe razı olup Allah’ın emrine boyun büküyor.Belli bir süre sonra Hz.İsmail çöl ortasında susuyor.Hz.Hacer annemiz ise bebesine su bulabilmek ümidi le Şimdi ki hacıların say ettikleri Safa ile Merve tepeleri arasında defalarca koşturup Yüce Allah’tan su dileyip,su arıyor.En son dönüşünde birde bakıyor ki oğlu İsmail’in ayakları ucunda Cebrail meleği zemzem suyunu çıkarmış,İsmail bebek kana kana bu sudan susuzluğunu gideriyor.Suyun bir kanal yapıp aktığını gören Hz.Hacer annmiz "zem zem-dur dur" diyerek suyun akmasını engelliyor önüne bir set çekiyor ve su daha sonra şimdiki bulunduğu yerde kuyu suyu olarak kalıyor.
Daha sonraları ıssız çölde seyreden Yemenli bir kabile olan Cürhüm’ler ordaki tatlı suyun tadına mest olup oraya yerleşemek için Hz.Hacer’den müsade istiyor ve oraya yerleşiyorlar.Böylelikle sadece iki insanın bulunduğu yer yavaş yavaş şehirleşmeye başlıyor.Cürhümlüler zamanla Allah’a isyan eder hale gelince başka Yemenli bir kabile olan Huzaa’lar oraya yerelşemk için Cürhümler’den izin isiyor.Cürhüm kabilesi izin vermeyince aralarında savaş çıkıyor ve savaşı Huzaa’lı lar kazanıyor.Cürhümler Yıllardır yaşadıkları Mekkeyi terekederken zemzem kuyusunun içine çakıl taşları,kayalar,iki ceylan heykeli,kalkan ve kılıçlarla doldurup yerini iyice köreltip öyle ayrılıyorlar Mekke’den.Ta ki binlerce yıl sonra Yüce Allah’ın Peygamberimizin mübarek dedesi Abdulmuttalib’e rüyasında ilham verip yerini bulduruna kadar.Rüya üzerine Abdulmuttalip ve peygamberimizin amcası Haris Zemzem kuyusunun yerini kazarak binlerce yıl sonra zemzemi tekrar ortaya çıkarıp Hacıların hizmetine sunuyorlar.Hz. İbrahim ise yıllar sonra geri Mekkeye döndüğünde Hz.Hacer ve oğlu İsmail’i buluyor.Meşhur olay olan Hz.İbrahim’in oğlu İsmail’ i Allah’a kurban etmek istemesi.Allahın bunun yerine Cebrail a.s vasıtasıyla koç gönderip onu kurban ettirmesi ve Kurbanın üzerimize vacip oluşu,Hz.İbrahim ile Hz.İsmail in, İbrahim suresinde belirtildiği gibi Kabe’yi inşa etmeleri olayları vs gerçekleşiyor daha sonraları.Evet dostlar sizlere kısaca Zemzemin hikayesini özetlemeye çalıştım.İkinci bölümde anlatmaya devam edeceğiz..