Hedef Tour Delux Umre Hac

RİYADAN SAKINMAK

Riyâ, yaptığı ibadeti ve işlediği hayrı halkın gözüne girmek ve işlediklerini onlara gösteriş için yapmaktır. Dünyevi bir menfaat elde etmek için veya bir makama ulaşma...

MEKKE'NİN FETHİ

'Mekke'nin fetih tarihi' merak edilenler arasında yerini aldı. Müslümanlar tarafından merak edilen Mekke'nin fetih tarihi ne zaman? merak edilenler arasında. Ülkemizde son yıllarda Mekke’nin fetih...

KUTSAL BELDE KUDÜS'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Kudüs… İlk kıblemizin şehri. Her ne kadar siyonist işgali altında olsa da , yıllardır kanayan yaramız, Filistin’imizin başkenti. Hz. Musa’nın Mısırdan çıktıktan sonra Kızıldeniz’i geçip, Allah...

KUDÜS VE MESCİDİ AKSANIN İSLAMDAKİ YERİ

46 yıldır süren bu işgale "hayır" demenin şimdi tam zamanıdır. Artık bütün bir İslam dünyasının sesini yükseltmesinin ve tüm cihana bu işgale son verilmesi ve...

KIBLETEYN MESCİDİ

Medine-i Münevvere’nin kuzeybatısındaki Vebere haresinde ve Mescid-i Nebevi’nin 5 km. uzağında yer almaktadır. İlk adı, içinde bulunduğu kabile bölgesinden dolayı Benî Seleme Mescidi iken Rasülü...

MEDİNE VE KABR-İ SAADETİ ZİYARET

Medine’ye girerken ihrama girilmez. Mekke’de ihramlı iken olan yasaklar, Medine’de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salât ve selam getirilir. Sonra, (Allahümme hâzâ haremü Nebiyyike...

Allah’ın Affedin Öğüdünü Uygulamak

Psikologların tavsiyelerini takip eden biriyim, uzmanlık alanları insan davranışlarını iyileştirme odaklı olsa da, verdikleri öğüdü Kur’an ayetleri ile uyumluluğuna göre değerlendirerek alırım. Bu öğütler içinden...

HİRA MAĞARASI

Efendimiz kırk yaşına yaklaşıyordu. Aklı, gönlü ve kalbi ile yerleşik Mekke düzenine karşı muhalefet içerisindeydi. Ama kifayetsizdi. Yanlışı görüyor, doğruyu bilemiyordu. Ayrıca hedefi basit bir...

OKÇULAR TEPESİ

Uhud Savaşı'nda İslâm ordusunun sol tarafında kalan Ayneyn tepesinin eteklerinde bir vadi vardı. Bu vadi, düşman hücumuna açık olduğundan Allah Resûlü Abdullah bin Cübeyr'i, 50...

KİBİR VE GURUR

Kibir; bir insanın servet, makam, ilim, ibadet, soy, güzellik ve kuvvet gibi her hangi bir meziyetinden dolayı, kendini başkasından üstün görme hastalığıdır. Kibir; hak ve hakikati...

KABE (BEYTULLAH)’I İLK GÖRÜŞ

Yaklaştıkça artan heyecan, daha başka bir güzellik kazanan telbiye sesleri… Ve Beytullah’ı ilk görüş… İnsan bu karşılaşmaya gerçekten ruhen ve bedenen mümkün olduğunca hazırlıklı olmalı, kendisini...

ALLAHIN RESULU-İ EDİBİNİ SEVMEK

inin özü, sağlam ve doğru iman; imanın özü de hubb-i Rahmân’dır; yani ekremü’l-ekremîn ve erhamü’r-râhimîn olan yüce Allah’ı sevmek... O halde bizim asıl işimiz, çok latif,...

CENNETÜ’L BAKÎ

Medine’nin Bakî’ veya Bakî’u-garğad adı verilen mezarlığı şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevi’nin yakınında yer almaktadır. İlk defa Rasülüllah (s.a.v.) tarafından bezarlık haline getirilen bu alan daha önce“Garğad”...

KABE İLK NE ZAMAN YAPILDI , NASIL YAPILDI ?

“Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor. (şöyle diyorlardı) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: Şüphesiz sen işitensin, bilensin”. (Bakara Suresi – Ayet:...

SAFER UĞURSUZLUK AYI DEĞİLDİR

Safer ayı, cahiliye Arapları tarafından uğursuz ay olarak tanınıyor ve bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu. Resûlullah (asm) ise “Umre her zaman helâldir!”...

HACER’ÜL-ESVED TAŞINI İSTANBUL’DA GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?

Hacer’ül Esved, Kutlu Taş, Hz. Ömer (ra): “Ey taş seni öpmezdim ama Allah’ın Resulünün (sav) seni nasıl öptüğünü gördüm.” diyerek Hacer’ül Esved’e Rasulullah’ın muhabbetini bizlere haber vermektedir. İstanbul’da...

ZEMZEM SUYU

Zemzem suyu islam inancında kutsal sayılan öğelerden birisidir.Nasıl Kabe kutsal ise,Hacerül Esved taşı kutsal ise,Makam-ı İbrahim kutsal ise,zemzem de öyle kutsal sayılır ve ona diğer...

İSLAM’DA HİCRET VE ÖNEMİ

“Hicret” kelimesi, hecere –yehcürü -hecren kökünden türemektedir. El-Hecr ise; lugatte, ulaşmak-kavuşmanın zıddı olarak ayrılık, ayrılmak, iftira ve yüz çevirmek, terk etmek, ilgisini kesmek manalarına gelir. Hicret...

UMRE İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Umre ile ilgili tavsiyelere şöyle başlayalım; en önemli olan gideceğimiz kabile ile beraber gitmeden tanışmak ve yanımıza alınacak eşyaların belgelerin ne olduğunu bilmek orada size yardımcı...

KÂBE’NİN BÖLÜMLERİ

Kâbe (Arapça:الكعبة); Müslümanların kıblesi ve en önemli ibadetgâhıdır. Mekke’deki Mescidu’l-Haram’da yer alan bu bina, dört köşeli ve küp şeklindedir. Müslümanlar namaz vakitlerinde bu mukaddes yapıya...

KUBA MESCİDİ (MESCİDİ-KUBA) İSLAMIN İLK CAMİSİ

İlk muhacirler, Resûl-i Ekrem daha Medine’ye gelmeden Kubâ’da Amr b. Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi. Ebû Huzeyfe’nin âzatlısı Sâlim burada...

Kıskançlık Ve Hasetten Kaçınmak

İnsan iman etmekle diğer insanlardan çok daha üstün bir tavır içerisine girer. Fakat bu, onun imtihanının sona erdiği anlamına gelmez. Mümin de tüm insanlar gibi...

İmanınızı Hayırlı, Güzel Amellerle Dış Dünyaya Aksettiriniz

Süfyân İbn Abdullah es-Sekafî(ra) anlatıyor: “Ya Rasûlallah! Bana İslâm hakkında öyle bir söz söyle ki senden sonra bu konuda hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacı...

LUKS UMRE TURLARINDA FIRSAT...

Hedef Turizm, 1997 yılından bu yana 5 yıldızlı Umre Turları sunmaktadır, Türkiyenin en büyük Umre şirketlerinden biri haline gelmiştir. Size ve sevdiklerinize yönelik 5 yıldızlı...